Informationsarkitektur

Informationsarkitektur

Begreppet kan låta tråkigt men det är själva grunden för att få en effektiv arbetsmiljö. Här definieras metadata för att kunna kategorisera och bearbeta dokument. Stort fokus läggs på sökbarhet. Dokument mallar med sid huvuden samt sid fötter är även en del av en bra...