Applikationer

Spar tid och pengar. Baserat på Microsoft 365 och SharePoint som plattform kan vi snabbt skapa skräddarsydda applikationer eller specialanpassa några av våra färdiga applikationer så att de passar era specifika behov.

 

Våra applikationer

Baseras på applikationsmallar

Dessa installeras i er SharePoint plattform och behöver därmed ingen dedikerad applikations server. Eftersom SharePoint redan finns tillgänglig med er Microsoft 365 licens spar ni kostnader för inköp och drift av infrastruktur.

Ifall inte en färdig lösning stödjer era krav till fullo, skräddarsyr vi en lösning åt er. Eftersom vi då uttgår från våra befintliga lösningsmallar kan vi färdigställa en anpassad lösning mycket snabbare än ifall vi skullle börjat från grunden.

Utöver utveckling och driftsättning erbjuder vi även en förvaltningsmodell som säkrar er framtida drift av applikationerna.

CRM-Bas
CRM

CRM-Bas

CRM-bas hjälper dig att hantera kundrelationer och kunddata på ett effektivt sätt. Samla in och bearbeta information och dela den med alla medarbetare.

Funktioner:

  1. Spara kontaktinformation
  2. Hantera leads
  3. Samla historik
  4. Automatisering

Pris: 910 kr/månad för 100 användare

Testa gratis

HR-Bas
HR

HR-Bas

HR-Bas fungerar som ett nav för flera andra system. Huvudkomponenten är ett medarbetarregister som är integrerat mot AD. Med inbyggd automation skapas användarkonton så att de finns klara den dagen den anställde börjar. Det ingår även en modul för bevakning när en provanställning övergår till visstid och skickar notifiering till närmaste chef när det börjar närma sig.

HR-bas är tänkt som en grundmodul för att kunna bygga på med egna moduler eller kopplas ihop med befintliga system för att fungera som en Personal Hub.

Pris: 910 kr/månad för 100 användare

Testa gratis

Avtalshantering
Contract Icon

Avtalshantering

Med avtalshantering får ni kontroll över över både era avtal som tex. kund- och leveranstörsavtal.

Missa aldrig att avbryta löpande avtal eller skicka ut information till kunder när det är dags att förnya. Bevaka förnyelsedatum eller då avtal upphör.

Modul till HR- och CRM-Bas. Kan även användas fristående.

Pris: 910 kr/månad för 100 användare

Testa gratis

Resor & Utlägg
Travel Icon

Resor & Utlägg

Underlätta för anställda att hantera sina utlägg. Integrerar med både CRM och Kund- & Projektregistret men kan även användas fristående.

Modul till HR- och CRM-Bas. Kan även användas fristående.

Pris: 910 kr/månad för 100 användare

Testa gratis

Semester- och Ledighetsansökan
Semester & Ledighet

Semester & Ledighet

Glöm bort semesterlistor på vift skapade med Excel.  Med vår app får din chef en notis om när du registrerat en ansökan och kan då godkänna eller avvisa den med kommentar.

Modul till HR mini.