Våra fokusområden

Applikationer

Vi använder färdiga och anpassningsbara applikationsmallar baserat på SharePoint. Eftersom SharePoint redan finns tillgänglig med Microsoft 365 licensen behövs ingen ny plattform för att skapa nya kundspecifika lösningar. På så vis kan vi slipper ni  systemkostnaden.

Utöver applikationer erbjuder vi även en förvaltningsmodell som säkrar framtida anpassningar och av era appar.

Automatatisering

Automatisering av affärsprocesser bidrar till att förenkla för de anställda så de kan ägna mer tid på operativt arbete och minska administration.

Här använder vi:

  • BPA (Business Process Automation)
  • RPA (Robitic Process Automation)
  • AI (Artificiell intelligens)

För en lyckad automationsresa rekommenderar vi att tänka stort men börja smått.

AI i företaget

SharePoint Premium är en ny och avancerad version av SharePoint som erbjuder AI-driven innehållshantering och upplevelser. Det hjälper dig att organisera, bearbeta och styra ditt innehåll med automatisering, säkerhet och efterlevnad. Den förbereder också ditt innehåll för Microsoft Copilot, nästa generations AI-assistent som en betydande förhöjd produktivitet.

Vi kommer gärna ut till er och går igenom hur just ni skulle kunna få nytta av AI inom ert företag.

Publik webb

Vi hjälper er att använda er publika webb för att hitta nya och samarbeta med befintliga kunder.

Genom att lägga till vissa moduler på era webbsidor kan vi skapa interaktivitet mellan era interna system och era publika webbsidor. På så vis uppnår ni ett enklare sätt att kommunicera med era kunder.

Mer info om våra kurser kommer den 1/9-2024

Utbildning

Ifall ni använder Microsoft 365 inom ert företag, kan det vara värt att ställa frågan, hur stor del av dess möjligheter ni får nytta av? Många använder sig enbart av en liten del av vad de skulla kunna. Anledningen är oftast brist på tid för att få insikt och börja använda de funktioner och verktyg som finns tillgängliga.

Vi tillhandahåller därför allmänna eller skräddarsydda utbildningar som breddar förståelsen för vad som är möjligt.