Mobilitet

Mobilitet

Mobilitet. Dagens smarta telefoner öppnar en helt ny värld för hur administrationen kan minimeras. Eliminera dubbelarbete genom att använda smarta formulär istället. Det underlättar för de som arbetar i fält samtidigt som admin- enheten avlastas.Med vår erfarenhet av...
Anpassningsbarhet

Anpassningsbarhet

IT-stöd är till för bidra och ej hindra verksamheten i det löpande arbetet. Arbetsprocesser ändras ständigt utifrån nya behov och då behövs regelbundna anpassningar. Därför arbetar vi med verktyg och modeller som snabbt kan fånga upp ändringar och anpassa IT-stödet...
Informationsarkitektur

Informationsarkitektur

Begreppet kan låta tråkigt men det är själva grunden för att få en effektiv arbetsmiljö. Här definieras metadata för att kunna kategorisera och bearbeta dokument. Stort fokus läggs på sökbarhet. Dokument mallar med sid huvuden samt sid fötter är även en del av en bra...
Automation

Automation

Automation innebär inte enbart att förenkla arbetet. Genom att automatisera går det även att samla in mätdata under arbetsprocessen. Informationen används sedan för att lättare kunna hitta förbättringsmöjligheter.Vår vision är ”Ständig...