Automation

Automation

Automation innebär inte enbart att förenkla arbetet. Genom att automatisera går det även att samla in mätdata under arbetsprocessen. Informationen används sedan för att lättare kunna hitta förbättringsmöjligheter.Vår vision är ”Ständig...