Förbered för att utnyttja AI

SharePoint Premium är en ny och avancerad version av SharePoint som erbjuder AI-driven innehållshantering. Det hjälper dig att organisera, bearbeta och styra ditt innehåll med automatisering, säkerhet och efterlevnad. Den förbereder också ditt innehåll för Microsoft Copilot, nästa generations AI-assistent som förändrar produktiviteten för att återanvända information i större utsträckning.

Innehållsupplevelse

 Öka medarbetarnas produktivitet, förbättra dina affärsprocesser genom att hålla innehåll aktuell, möjliggör sökbarhet och samarbeta med hundratals filtyper. Optimera kritiska affärsdokumentprocesser som kontrakt, fakturor, SOWs och mer med AI, säkerhet och arbetsflöden. 

Innehållsstyrning

Åtgärda aktivt överdelning och innehållsspridning genom att hantera innehållets livscykel och kontrollera åtkomsten med enkla men kraftfulla verktyg.

Innehållsbearbetning

Organisera ditt innehåll för att maximera dess värde med AI-driven automatisering för att bygga, klassificera och tagga dokument och förbereda innehåll för Copilot.