SvenskaEnglish
Arbeta där du trivs bäst
Microsoft 365 är en bra bas för att skapa en modern arbetsplats. Med oss som samarbetspartner hjälper vi er att etablera den.
Öka lönsamheten
Med automatiserade affärsprocesser kan vi effektivisera och minimera administrativa kostnader med bibehållen kontroll och kvalitet.
Skalbar kostnad
Det innebär att även mindre företag kan specialanpassa sitt IT-stöd. Nu är det inte längre nödvändigt att starta kostsamma utvecklingsprojekt.
Föregående
Nästa

Vill du öka er lönsamhet?

prova då införa Automatiserade Affärsprosesser

Affärsnytta:
5/5

Verktyg och plattformar vi arbetar med

"Vi automatiserade vår orderhanteringsprocess och fick bättre kontroll med ett centralt flöde mellan alla inblandade avdelningar. På så vis kunde vi öka ordervolymen utan att överbelasta våra medarbetare"
Magnus Runnander
Toyota Material Handling

Tid är Pengar

Allt fler arbetsplatser tyngs av ökad administration för att nå högre effektivitet. Tyvärr blir resultatet oftast kontra produktivt. 

Vi är specialiserade på att minska administrativt arbete med bibehållen kontroll och kvalitet för att uppnå bättre lönsamhet.

Arbeta smart

IT-verktygen i många företag stödjer inte verksamheten tillräckligt bra för att nå högt ställda effektivitetsmål. I dom flesta fall finns lösningen runt hörnet.

Vi kartlägger arbetsrutiner och automatiserar där behovet är störst. 

Modern arbetsplats

De flesta företag har redan dom digitala verktygen som behövs för att skapa en modern arbetsplats. Utmaningen är förstå hur de kan användas. 

Vi erbjuder support, utbildning och konsultjänster för att förverkliga och säkerställer att företag får känna effekten av en modern arbetsplats. 

Våra Fokusområden

Automation & Analys

Automation innebär inte enbart att förenkla arbetet. Genom att automatisera går det även att samla in mätdata under arbetsprocessen. Informationen används sedan för att lättare kunna hitta förbättringsmöjligheter.
Vår vision är "Ständig förbättring".

Informationsstruktur

Begreppet kan låta tråkigt men det är själva grunden för att få en effektiv arbetsmiljö. Här definieras metadata för att kunna kategorisera och bearbeta dokument. Stort fokus läggs på sökbarhet. Dokument mallar med sid huvuden samt sid fötter är även en del av en bra genomarbetad informationsstruktur.

Anpassningsbarhet

IT-stöd är till för bidra och ej hindra verksamheten i det löpande arbetet. Arbetsprocesser ändras ständigt utifrån nya behov och då behövs regelbundna anpassningar. Därför arbetar vi med verktyg och modeller som snabbt kan fånga upp ändringar och anpassa IT-stödet efter verksamhetens behov betydligt snabbare än med traditionell utvecklingsmetodik.

Mobilitet

Dagens smarta telefoner öppnar en helt ny värld för hur administrationen kan minimeras. Eliminera dubbelarbete genom att använda smarta formulär istället. Det underlättar för de som arbetar i fält samtidigt som den administrativa enheten får in uppgifter i tid.

Sökbarhet

Effektivitet i det dagliga arbetet är att alltid ha rätt information till hands för att lösa arbetsuppgiften. För det används fördefinierad sökning. På så vis underlättas arbetet utan att användaren behöver söka fram information. Traditionell sökning blir även träffsäkrare med en genomarbetad informationsstruktur.

Kommunikation

Tidigare var brev och den stationära telefonen de kanaler som fanns. Sedan kom mobiltelefonen och e-posten. Idag erbjuds ytterligare kanaler som chat, social media, bloggar, video möten m.m. Utmaningen är att förstå vilken kanal som ska användas och hur. Vi hjälper företag att komma igång med en informationsstrategi för att alla i ett företag ska komma igång på ett lätt sätt.

Kontakt formulär

Fyll i uppgifterna och markera det du är intresserad av

Jenka är ett IT service- och konsultbolag som specialiserat sig på att hjälpa företag att optimera sina verksamhetsprocesser med hjälp av modern IT-Strategi och verktyg.

Vi samarbetar med flera olika partners där vi valt ut de bästa produkterna för att kunna erbjuda hög kvalitet till en lägre kostnad  jämfört med att skapa lösningar baserat på traditionell utveckling.

Med en molnbaserad plattform med minimal ingångskostnad är det nu möjligt att optimera verksamheten även för mindre företag.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri utvärdering. 

SvenskaEnglish

Partners

Följ oss på social media

Kontakt

Jenka Sweden AB
Herrhagsvägen 21
122 48 Enskede
info@jenka.se
Telefon: +46707267050
Org.nr: 556841-5771