SvenskaEnglish

Med Microsoft 365 skapar vi er nya moderna arbetsplats

Ta reda på vad du kan göra

Starta vår utvärdering och få vägledning hur ni kan använda Microsoft 365 för att införa ett modernt arbetssätt

Arbeta smart

IT-verktygen i många företag är tyvärr ofta fragmenterade och inte tillräckligt anpassade för att stödja verksamheten så bra som de skulle kunna. 

Vi börjar alltid med att kartlägga era arbetsrutiner för att hitta hur ni på bästa sätt kan uppnå ett bättre IT-stöd med de verktyg ni redan har tillgång till.

In a modern workplace

De flesta företag har redan de digitala verktygen som behövs för att skapa en modern arbetsplats. Utmaningen är förstå hur de kan användas. 

Vi erbjuder support, utbildning och konsultjänster för att förverkliga och säkerställa att företag lyckas få en hållbar arbetsplats. 

Vad vi gör

Vi är specialiserade på hållbar lönsamhet. Det uppnår vi genom att sätta fokus på att skapa en arbetsplats för medarbetarna och se till att de har tillgång till verktygen de behöver utan att ge avkall på säkerhet, oavsett var de befinner sig. Lönsamheten uppnås genom att automatisera administrativt arbete i så stor utsträckning som möjligt, för att kunna fokusera på operativt arbetet. Svårare är det inte.

Vi hjälper våra kunder att kartlägga och dokumentera dagliga arbetsrutiner. Baserat på kartläggningen finner vi nya möjligheter för att införa en ny och modern arbetsplats som minskar administrativt arbete. Med denna arbetsmodell blir det möjligt för företag att växa med en enkel strategi.

En stor del av företagsledningar letar efter olika sätt att öka sin lönsamhet. Dom flesta siktar på att att öka effektiviteten och inför nya administrativa rutiner för att kunna mäta sina mål. I de flesta fall leder den taktiken istället till ökad administration och arbetsbelastning och får därmed en mindre  gynnsam lönsamhetseffekt. Ifall ni känner igen er i detta kan vi hjälpa er att uppnå era mål.

"Vi automatiserade vår orderhanteringsprocess och fick bättre kontroll med ett centralt flöde mellan alla inblandade avdelningar. På så vis kunde vi öka ordervolymen utan att överbelasta våra medarbetare"
Magnus Runnander
Toyota Material Handling

Våra Fokusområden

Automation innebär inte enbart att förenkla arbetet. Genom att automatisera går det även att samla in mätdata under arbetsprocessen. Informationen används sedan för att lättare kunna hitta förbättringsmöjligheter.
Vår vision är ”Ständig förbättring”.

Begreppet kan låta tråkigt men det är själva grunden för att få en effektiv arbetsmiljö. Här definieras metadata för att kunna kategorisera och bearbeta dokument. Stort fokus läggs på sökbarhet. Dokument mallar med sid huvuden samt sid fötter är även en del av en bra genomarbetad informationsstruktur.

IT-stöd är till för bidra och ej hindra verksamheten i det löpande arbetet. Arbetsprocesser ändras ständigt utifrån nya behov och då behövs regelbundna anpassningar. Därför arbetar vi med verktyg och modeller som snabbt kan fånga upp ändringar och anpassa IT-stödet efter verksamhetens behov betydligt snabbare än med traditionell utvecklingsmetodik.

Dagens smarta telefoner öppnar en helt ny värld för hur administrationen kan minimeras. Eliminera dubbelarbete genom att använda smarta formulär istället. Det underlättar för de som arbetar i fält samtidigt som admin- enheten avlastas.

Effektivitet i det dagliga arbetet är att alltid ha rätt information till hands för att lösa arbetsuppgiften. För det används fördefinierad sökning. På så vis underlättas arbetet utan att användaren behöver söka fram information. Traditionell sökning blir även träffsäkrare med en genomarbetad informationsstruktur.

Tidigare var brev och den stationära telefonen de kanaler som fanns. Sedan kom mobiltelefonen och e-posten. Idag erbjuds ytterligare kanaler som chat, social media, bloggar, video möten m.m. Utmaningen är att förstå vilken kanal som ska användas och hur. Vi hjälper företag att komma igång med en informationsstrategi för att alla i ett företag ska komma igång på ett lätt sätt.

Verktyg och plattformar vi arbetar med

Kontakt formulär

Fyll i uppgifterna och markera det du är intresserad av

Jenka är ett IT service- och konsultbolag som specialiserat sig på att hjälpa företag att optimera sina verksamhetsprocesser med hjälp av modern IT-Strategi och verktyg.

Vi samarbetar med flera olika partners där vi valt ut de bästa produkterna för att kunna erbjuda hög kvalitet till en lägre kostnad  jämfört med att skapa lösningar baserat på traditionell utveckling.

Med en molnbaserad plattform med minimal ingångskostnad är det nu möjligt att optimera verksamheten även för mindre företag.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri utvärdering. 

SvenskaEnglish

Partners

Kontakt

Jenka Sweden AB
Herrhagsvägen 21
122 48 Enskede
info@jenka.se
Telefon: +46707267050
Org.nr: 556841-5771