IT-stöd är till för bidra och ej hindra verksamheten i det löpande arbetet. Arbetsprocesser ändras ständigt utifrån nya behov och då behövs regelbundna anpassningar. Därför arbetar vi med verktyg och modeller som snabbt kan fånga upp ändringar och anpassa IT-stödet efter verksamhetens behov betydligt snabbare än med traditionell utvecklingsmetodik.