Business Process Automation

Eller BPA som det också kallas, är en övergripande term som beskriver automatisering av företagsprocesser för att förbättra effektivitet, produktivitet och kvalitet. BPA handlar om att använda teknologi och digitalisering för att automatisera och optimera olika affärsprocesser inom en organisation.

BPA involverar automatisering av både manuella och digitala arbetsflöden och syftar till att minska eller eliminera manuella och repetitiva uppgifter. Det kan inkludera användningen av olika tekniker och verktyg, inklusive RPA (Robotic Process Automation), AI (Artificial Intelligence), maskininlärning, workflow management system och integrering av olika applikationer och system.

Effektivitet och produktivitet

Med BPA automatiseras en hel affärsprocess i vilken flera RPA robatar och AI funktioner kan ingå. En ökan produkutivitet och lösnsamhet uppnås med en holistisk syn på hela processen där alla delar i processen optimeras 

Kvalitet och noggrannhet

Automatisering minskar risken för mänskliga fel och misstag, vilket leder till förbättrad noggrannhet och kvalitet i arbetsprocesserna. Exempelvis kan det innebära att systemet påminner när vissa saker inte har utförts

Tidsbesparingar

BPA minskar eller eliminerar manuell intervention och onödig pappershantering, vilket sparar tid och minskar genomförandetider för arbetsprocesser

Kostnadsbesparingar

Genom att automatisera processer minskar BPA kostnader relaterade till manuell arbetskraft, pappersförbrukning och eventuella fel som kan leda till förluster. Papperförbrukning är en faktor många företag ser som en viktig punkt ur ett miljöperspektiv

Ökad flexibilitet och skalbarhet

BPA möjliggör flexibel anpassning och ändring av processer när kraven förändras eller företaget växer. Det gör det också enklare att hantera stora volymer och skala upp/ner processer vid behovsförändringar

Bättre analytiska möjligheter

Automatiserade processer genererar underlättar inte enbart. Efterson de även samlar in realtidsdata, kan den även analyseras för att identifiera mönster, trender och förbättringsområden.