Robot Automation

RPA (Robotic Process Automation) är en teknik som möjliggör automatisering av manuella, repetitiva och ofta regelbaserade processer för att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och öka noggrannheten. En RPA-robot replikerar stegen som en människa skulle ta för att slutföra en uppgift, såsom datainmatning, kopiering och inklistring från ett system till ett annat, och till och med fatta beslut baserat på fördefinierade regler.

Produkter

Vi skapar robotar för

HR

Automatisera HR-uppgifter såsom introduktion av nya medarbetare och hantering av löner

Ekonomi

Automatisera ekonomiuppgifter såsom fakturahantering och avstämning

Avtal

Läser PDF dokument och lagrar datat direkt i listor eller i databaser med AI och bevakar signeringeringar och uppsägningstider samt arkiverar dokumenten

IT

Automatisera IT-uppgifter som att tillhandahålla nya konton och återställa lösenord

Video

Vad är RPA? 

Fördelarna med RPA

Fördelarna med RPA inkluderar ökad effektivitet, kostnadsbesparingar, förbättrad noggrannhet och bättre kundservice. RPA eliminerar manuella, repetitiva uppgifter, vilket gör att anställda kan fokusera på mer värdefulla aktiviteter. Det minskar också behovet av manuell datainmatning, minskar risken för fel och ökar noggrannheten. Utöver detta bidrar RPA även med följande:

– Förbättrad noggrannhet och kvalitet på data
– Ökad medarbetarproduktivitet
– Kortare ledtider
– Minskade driftskostnader
– Minskade efterlevnadsrisker
– Ökad skalbarhet och flexibilitet