SvenskaEnglish

RPA – Robotics Lab

Vi har valt att arbeta ledande produkter inom RPA för att attautomatisera våra kunders behov att förenkla sina arbetsprocesser

Vad är robotstyrd processautomation?

Robotic process automation (RPA) är en mjukvaruteknik som gör det enkelt att bygga, distribuera och hantera mjukvarurobotar som emulerar människors handlingar som interagerar med digitala system och programvara. Precis som människor kan mjukvarurobotar göra saker som att förstå vad som finns på en skärm, utföra rätt tangenttryckningar, navigera i system, identifiera och extrahera data och utföra ett brett utbud av definierade åtgärder. Men mjukvarurobotar kan göra det snabbare och mer konsekvent än människor, utan att behöva gå upp och stretcha eller ta en fika.

 

 

Fördelarna med RPA?

 

Robotprocessautomatisering effektiviserar arbetsflöden genom att minska repetativa arbetsuppgifter. Det gör organisationer mer lönsamma, flexibla och lyhörda för att finna förbättringar. Det ökar också medarbetarnas tillfredsställelse, engagemang och produktivitet genom att ta bort tråkiga uppgifter från deras arbetsdagar.

RPA är ej tekniskt avancerat och kan snabbt implementeras för att påskynda digital transformation. Det är även idealiskt för att automatisera och integrera med äldre system som saknar API:er, virtuella skrivbordsinfrastrukturer (VDI) eller databasåtkomst.

Vår arbetsmodell

Design

Våra arbeten utgår oftast från en design. Det kan vara allt från en enkel skiss till en ritning baserad på en komplett förstudie. Det som avgör omfattningen av desigfasen är projektets storlek samt kundens förmåga och vilja att arbeta en agil modell.

Utveckling

Innan vi startar med att utveckla en lösning ser vi till att vi har en klar bild av det kunden önskar. Med designdokumentet kan vi börjag utvecklingen på flera olika nivåer. Vi rekommmenderar helst att arbeta agilt där ändringar av designdokumentet kan uppdteras löpande under utveklingsfasen. 

Förvaltning

Förvaltning inleds alltid efter  första produktionssättningen. Den uppdaterade systembeskrivningen blir nu ett förvaltningsdkoument som kommer uppdateras löpande under lösningen livscykel.